Digital Classroom 2018

By cikgufizi 09 Jun 2020, 10:26:30 Isu Semasa
Digital Classroom 2018

Tarikh : 10 Januari 2018

Tajuk : Digital Classroom 2018

Salah satu inovasi dan teknik mengajar secara berkesan adalah dengan memperkenalkan Digital Classroom kepada para pelajar supaya mereka lebih terdedah dengan kaedah sebenar pembelajaran abad ke-21 dan seterusnya membantu guru dan pelajar untuk belajar dengan pantas dan berkesan merangkumi semua topik pembelajaran.

Menggunakan kemudahan teknologi sebagai medium pengajaran dan pembelajaran.
Write a Facebook Comment

Komentar dari Facebook

Write a comment

Ada 2 Komentar untuk Berita Ini

View all comments

Write a comment