Generasi Pertama

By cikgufizi 09 Jun 2020, 10:55:26 Idea P&PC Perniagaan
Generasi Pertama

Tarikh           :  Februari 2018

Tajuk             : Generasi Pertama

Aktiviti :

1. Kolaborasi kecil

2. Tarsia

3. Cut & Paste

4. Bentang

5. Rumusan

6. Latihan

7. FlippClass
Write a Facebook Comment

Komentar dari Facebook

Write a comment

Ada 24 Komentar untuk Berita Ini

View all comments

Write a comment