Kertas 3 Prinsip Perakaunan

By cikgufizi 09 Jun 2020, 11:02:44 Prinsip Perakaunan
Kertas 3 Prinsip Perakaunan

Tarikh : 15 Mac 2018

Tajuk : Kertas 3 Prinsip Perakaunan

Menghadiri Taklimat Penyelarasan Tugasan Pentaksiran Kertas Prinsip Perakaunan bagi membincangkan tugasan kerja kursus yang bakal dilaksanakan oleh para pelajar di samping menjadi pembimbing kepada pelajar-pelajar tersebut untuk menyiapkan tugasan mengikut format yang tepat.
Write a Facebook Comment

Komentar dari Facebook

Write a comment

Ada 4 Komentar untuk Berita Ini

View all comments

Write a comment